Webky

Všeobecné Podmienky

Všeobecné Podmienky

Svojim vstupom či registráciou na tieto webové stránky súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami a prijímate ich:

The terms and conditions hereof (the "Agreement" and/or "Terms and Conditions" where relevant) shall govern the relationship between I/you (as Guest and/or Member) and Duodecad IT Services Luxembourg S.à r.l., a Luxembourg law governed private limited liability company with registered address at 44, Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number 171.358 (the "Website Operator") regarding the use of services on LSAwards.com website. In this agreement 'LSAwards.com' refers either to the Website Operator or to the LSAwards.com website as operated by the Website Operator subject to the applicable context.

Výklad pojmov

 • Člen / Zákazník / Zaregistrovaný - Návštevník, ktorý sa zaregistruje na služby stránok.
 • Hosť- Návštevník, ktorý vstupuje na LSAwards.com stránku bez registrácie k službám stránky.
 • Poskytovateľ Služieb pre Dospelých (ASP)/ Performer/Model – A physical person older than 18 (or 21), depending on the jurisdiction, who provides shows, chats or interacts with Members and Guests of the site
 • Poskytovateľ erotických služieb (ASP) Zostatok kreditu - Na stránkach LSAwards.com majú členovia príležitosť získavať kredity na platenie za prémiové služby kupovaním balíčkov. Platby bezpečne spracováva náš platobný operátor a zakúpené kredity sa následne objavujú na účte člena ako zostatok.
 • Bezplatný Chat – Voľná možnosť interagovať s Poskytovateľ Služieb pre Dospelých (ASP) vo forme textových správ na obrazovke.
 • Súkromný Chat – V Súkromnom Chate majú Členovia povolené písať alebo rozprávať (hlasová komunikácia) s ASP tvárou v tvár, bez prítomnosti všeobecných používateľov.

Prejsť na článok:

 1. Obsah
 2. Služby a záruky
 3. Zásady
 4. Registrovaní užívatelia
 5. Poplatky, kompenzácie kredity, vracanie poplatkov a správa nelegálneho konania
 6. Prehlásenie registrovaných užívateľov
 7. Povinnosti užívateľov
 8. Ukončenie registrácie
 9. Personal Data, Privacy Policy
 10. Funkčnosť a bezpečnosť
 11. Spam
 12. Kontakty
 13. rôzne:

1. Článok: LSAwards.com - obsah

 • LSAwards.com je online interaktívna stránka pre dospelých (vrátane explicitného a implicitného erotického a sexuálneho obsahu). Tým pádom je prístup neplnoletých zakázaný. Prístup na LSAwards.com nie je odporúčaný osobám, ktoré môžu byť voči obsahu pre dospelých citlivé a akýkoľvek eventuálny prístup takýchto osôb na LSAwards.com je ich výhradná zodpovednosť.
 • The adult entertainment provided on the website is rendered by female and male individuals over the age of 18 spread worldwide, who are commonly designated as Adult Service Providers (ASP).
 • Poskytovatelia erotických služieb (ASP) chatujú a robia živé show pomocou svojej webkamery pre užívateľov z celého sveta, ktorí si ich vybrali na základe živých prenosov, fotografií a upútaviek aj platených videí.
 • LSAwards.com poskytuje ASP v rozličných kategóriách, ktoré sa môžu z času na čas meniť. Bez ohľadu na vyššie uvedené, prosím berte na vedomie nasledovné:
 • V kategórii Sexy Flirt je nahota alebo sexuálne provokatívne správanie v bezplatnom chate zakázaná. V súkromnom chate je to, čo ukážu, na rozhodnutí Modelky.
 • V kategórii Spriaznená Duša a všetkých podkategórií, napr. Tanečník, Cosplay a pod., Modely nemajú poskytovať alebo implikovať akýkoľvek sexuálne explicitný obsah, či už písaný, zobrazený alebo vysielaný. Chat by mal byť tematicky spriaznený so špecifickou subkategóriou.
 • In all other categories you can request a nude erotic show during Private Chat in accordance with the Willingness setting of the chosen Model.

  As a general rule, Models are not allowed to provide nudity or any sexually explicit content in Free Chat area.
 • LSAwards.com na svojich stránkach používa dve najobľúbenejšie štandardné technológie, aby ponuka obsahu mohla byť dokonale prispôsobiteľná a zaručovala najvyššiu možnú užívateľskú prívetivosť. Na LSAwards.com je užívateľ Pánom!

2. článok: LSAwards.com - služby a záruky

 • LSAwards.com is divided into specific areas, which provide free and payable Adult Entertainment services. LSAwards.com is constantly adding new services in order to accommodate its subscribers' requirements.
 • Pred objednaním zamýšľanej služby je dôležité vziať do úvahy jej obsah, cenovú ponuku a spôsoby platby (kreditnou a platobnou kartou, online platba atd.) umožnené pre túto službu vo Vašej krajine. Informácie nájdete na webových stránkach.
 • Zverejnenie iného obsahu na webových stránkach neznamená, že LSAwards.com podporuje jeho autora ani že preberá za takýto obsah zodpovednosť.
 • LSAwards.com neposkytuje, v rozsahu povolenom zákonom, žiadne záruky za informácie, služby, alebo produkty poskytované cez alebo v súvislosti so službami. Odberatelia a/alebo Hostia a ich používanie služieb je na ich vlastné riziko.
 • LSAwards.com sa vždy usiluje pre poskytnutie toho najlepšieho obsahu a služieb. Avšak nemôžeme zaručiť predajnosť, vhodnosť na akýkoľvek účel, alebo žiadne výsledky v súvislosti s obsahom a jeho korektnosťou, presnosťou, včasnosťou, spoľahlivosťou a ani akokoľvek inak.
 • Ani LSAwards.com ani strana zapojená do tvorby, výroby alebo poskytovania služby alebo obsahu nie je zodpovedná za žiadne priame, náhodné, následné, nepriame alebo veľké škody vyplývajúce z prístupu k, užívania, alebo výkladu, služieb, tovaru alebo informácií poskytnutých od alebo prostredníctvom LSAwards.com, bez vplyvu podmienok stanovených nižšie v tejto dohode.
 • Upon an explicit approval from the customer (Via email, or online chat), the LSAwards.com Customer Service Team will initiate a remotely controlled session to access the customer’s computer in order to fix technical problems or to gain system information to find the origins of an error.

  By expressing their approval to a ‘remote control session’, the customer undertakes and agrees to waive any legal action he may have against LSAwards.com as well as its staff, in relation to the remotely controlled session.

3. článok: LSAwards.com - zásady

 • LSAwards.com nemá v úmysle podporovať akékoľvek nemorálne záujmy; za týmto účelom za týmto účelom boli ustanovené prísne pravidlá.
 • Ako platinový sponzorský člen asociácie webových stránok hájacich ochranu dieťaťa ASACP a člen organizácií RTA (organizácie Určené pre dospelých) a ICRA (asociácie hodnotiteľov obsahu internetu) sa LSAwards.com zaväzuje k ochrane neplnoletých jedincov.
 • Služby LSAwards.com sú prístupné len osobám starším ako 18 (v niektorých oblastiach 21) rokov. Preto nie je pre mladistvých žiadny pornografický materiál ľahko dosiahnuteľný.
 • Osoby mladšie ako 18 rokov (21 v niektorých regiónoch) taktiež nemajú povolené byť ASP. A teda všetci ASP boli v čase fotenia starší ako 18 rokov (21 v niektorých regiónoch), keďže držali preukaz totožnosti. Za žiadnych okolností neprezentuje LSAwards.com svojich ASP ako deti.
 • Všetci ASP musia splniť tieto tri základné požiadavky:
 • podpísanie dohody, v ktorej sa prehlasuje okrem iného pravosť poskytovaných osobných údajov a veku;
 • poskytnutie naskenovanej kópie identifikačného preukazu;
 • poskytnúť fotku Poskytovateľ Služieb pre Dospelých (ASP), držiaci jej/jeho preukaz totožnosti vedľa jej/jeho tváre.
 • The accounts of the ASPs are immediately and permanently suspended if they violate LSAwards.com's principles.
 • Na LSAwards.com je zásada nulovej tolerancie k detskej pornografii (písanej aj obrazovej). V prípade najmenšieho podozrenia je dotyčný účet okamžite a trvalo uzavretý a môžu byť kontaktované príslušné orgány.
 • LSAwards.com si vyhradzuje právo okamžite a trvalo uzavrieť účet, ktorého viditeľný názov je urážlivý, vzťahuje sa k mladistvým alebo existuje najmenšie podozrenie, že ide o falzifikát.

4. článok: LSAwards.com - registrovaní uživatelia

 • K registrácii na LSAwards.com je bezpodmienečne nutné dovŕšiť vek 18 alebo v niektorých oblastiach 21 rokov, v súlade s miestnou legislatívou príslušnou pre užívateľa.
 • Registrací na LSAwards.com a přijetím této dohody, Odběratel tímto výslovně souhlasí s využitím služeb z tohoto webu během lhůty pro odstoupení a odběratel výslovně uznává, že on/ona ztrácí jeho/její právo na odstoupení od smlouvy/zrušení jakékoliv práva, pokud jde o využití těchto služeb. Výše uvedený výslovný souhlas je v souladu se směrnicí o právech spotřebitelů (2011/83/EC) ze dne 25. října 2011, provedené v Lucemburku zákonem ze dne 2. dubna 2014.
 • Registráciou na LSAwards.com a prijatím tejto zmluvy užívatelia súhlasí, že odškodní stránky LSAwards.com, ich úradníkov, predstaviteľov, partnerov, právnikov, akcionárov, manažérov, členov, agentov i zamestnancov, zaplatí im súdne trovy a udrží ich bezúhonnosť v prípade akýchkoľvek sťažností, strát, záväzkov alebo výdavkov (vrátane primeraných nákladov na právne zastúpenie) nárokovaných tretími stranami v súvislosti so správaním užívateľov, ich vyhláseniami alebo činnosťami, rovnako ako v súvislosti s porušením akýchkoľvek podmienok a záväzkov tu obsiahnutých alebo s nezákonným konaním v rámci tejto zmluvy.
 • V prípade nezákonného konania užívateľa alebo jeho porušenie tejto zmluvy môže LSAwards.com bez upozornenia uzavrieť užívateľovi účet alebo čokoľvek s ním súvisiacim. LSAwards.com neberie zodpovednosť za akékoľvek možné straty v dôsledku takéhoto uzavretia ani za akékoľvek kompenzácie kreditov alebo vrátenie peňazí.
 • Táto dohoda musí byť účinná od dátumu, kedy Hosť vstúpi LSAwards.com a/alebo sa Odberateľ registruje na LSAwards.com} a prijíma túto dohodu, a zostáva v platnosti, kým nie je riadne ukončená ktoroukoľvek zo strán v plnom súlade so zmluvnými podmienkami jasne uvedenými v tejto Zmluve.

5. článok: LSAwards.com - poplatky, kompenzácie, kredity, vrátenie poplatkov a správa nelegálneho konania

 • Užívatelia môžu nakupovať kreditové balíčky, ktoré je možné míňať v dostupných oblastiach erotickej zábavy; pred výberom služieb je teda nutné, aby užívateľ vzal na vedomie odpovedajúci obsah, cenovú ponuku a možnosti platby na webových stránkach.
 • Text chat with dressed Adult Service Providers (ASP) is free, but if a subscriber wants to access the full feature service (including undressed Adult Service Providers – ASP and private show) he/she must click on “A Private Show with this Performer” button and from that point on stays in the video chat room with the Adult Service Provider (ASP) entering into a private mode where the purchased credits are used on a per-second basis.
 • Odberatelia majú možnosť použiť funkciu Quickbuy počas súkromných show s ASP. Použite tejto funkcie umožňuje Odberateľom okamžite a manuálne doplniť ich zostatok kreditov zvoleným balíčkom počas show.
 • Subscribers may also use the SmartBuy feature to enjoy private shows without interruption. The feature allows the system to automatically top-up a Subscriber’s credit balance whenever the account balance falls below 7 credits. By default the SmartBuy purchases a 27.99 package, however the member has the option to change the SmartBuy purchase amount.
 • Odberatelia sú upozorňovaní na uvedený automatizovaný nákup vždy ako sa uskutoční pomocou automatického e-mailového upozornenia. Túto funkciu je možné deaktivovať v Nastaveniach Účtu.
 • Ak je transakcia odmietnutá bankou, funkcia SmartBuy bude automaticky deaktivovaná. Po tom ako člen uskutoční úspešný nákup, funkcia SmartBuy bude znovu aktivovaná.
 • Platba za použitie uvedených možností bude prevedená spôsobom, ktorý si užívateľ zvolil.
 • Vyúčtovanie daného účtu (aktuálna cena možná pre kreditové balíčky) závisí na lokalite, kde bol účet vytvorený. Vezmite prosím na vedomie, že stránky LSAwards.com si vyhradzujú právo zaokrúhľovať cenu a sú týmto splnomocnené zaokrúhlenia uplatniť.
 • In case of any query Duodecad IT Services Luxembourg S.à.r.l. will be able to help you regarding your transactions made through different payment providers as well, by contacting the provider in question. Therefore, for billing information and support the following contacts should be used: 44, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg or send an email to help@dditservices.com. LiveSexAwards does not store nor has access to transaction details.
 • Ohľadne bankových výdajov je treba, aby sa každý predplatiteľ informoval priamo u svojej banky.
 • LSAwards.com nepreberá zodpovednosť za akékoľvek problémy vyskytujúce sa mimo LSAwards.com.
 • Akékoľvek sťažnosti musia byť vznesené do 24 hodín od vyskytnutia problému na zákazníckom servise LSAwards.com. Vzhľadom na zložitosť a náročnosť procesu určenia oprávnenosti sťažností vznesených po uvedenej dobe 24 hodín bude na tieto braný zreteľ len v prípade mimoriadnych udalostí.
 • Kedykoľvek to bude považované za nutné, môže zákaznícky servis LSAwards.com starostlivo prešetrovať hlásenia a ďalšie údaje, ktoré má k dispozícii, a používať pre tieto účely akékoľvek dostupné prostriedky.
 • V súlade s vyjadrením Účastníka o zrieknutí sa práva odstúpenia/zrušenia na základe bodu 4.2 k súčasnej Zmluve, žiadna požiadavka na vrátenie peňazí alebo zrušenie nebude prijatá, v prípade, že Účastník už začal využívať zakúpený kreditový balík. Niektoré náhrady sú však možné a to za podmienok stanovených v nasledujúcich odsekoch.
 • LSAwards.com preplatí/vykompenzuje len sumu kreditov, ktorá je vo výške určenej podľa zaplatenej sumy a efektívne nahláseného problému, keď bol akýkoľvek kredit stratený kvôli dysfunkcii LSAwards.com alebo Poskytovateľa Služieb pre Dospelých (ASP) v časti stránky ktorá explicitne zakazuje poskytovanie erotického obsahu. V prípade, že bol erotický obsah poskytovaný, LSAwards.com posúdi situáciu a rozhodne, či je požiadavka zákazníka možná. Modelky v kategórii Sexy Flirt môžu poskytovať erotický obsah v súkromnom chate, avšak nemôžu poskytovať falošné sľuby, ktoré nakoniec nesplnia. Modelky taktiež nemusia poskytovať erotický obsah, ale ak súhlasia, môžu tak vykonať počas súkromnej show.

  Za podmienok uvedených v tomto ustanovení, každý Odberateľ si je vedomý, že ak je on/ona považovaný za Prvého Člena (tento termín je definovaný nižšie), je odporúčané, aby naznačil a/alebo opakoval/a špecifické požiadavky na Poskytovateľa erotických služieb ("ASP") od začiatku súkromného chatu, pokiaľ nie je súkromná show podľa jeho/jej očakávaní a taktiež je potrebné umožniť dostatok času ASP pre vykonanie takejto požiadavky. Ak takto nebude Odberateľ (ako Prvý Člen, tento pojem je definovaný nižšie) konať, náhrady a kompenzácie nebudú učinené, ak o ne Odberateľ zažiada.

  Odberateľ by mal ďalej rozumieť a prijať, že keď sa napojí na už prebiehajúcu súkromnú show, ktorá začal iný používateľ (tento je definovaný ako "Prvý Člen"), odberateľ, ktorý sa následne pripojil na takéto predstavenie ("Nasledujúci Člen(ovia)") je/sú považovaný za pasívnych účastníkov do takej mieri, že poskytovateľ služieb/Model(ky) je/sú vyžadované nasledovať len požiadavky od Prvého Člena. V takomto prípade a v takýchto prípadoch nie je/sú Nasledujúci Člen(ovia) oprávnení k akýmkoľvek kompenzáciám, okrem situácií, kedy môže nefunkčnosť LSAwards.com, ktorú môže riadne preukázať Nasledujúci Člen(ovia).

  Mimo Súkromný Chat, Odberatelia môžu taktiež kontaktovať Poskytovateľov Služieb pre Dospelých ("ASP") aj prostredníctvom offline správ alebo, ak je ASP dostupný, cez Video/Hlasový Hovor. Prosím berte na vedomie, že Odberateľ nemôže vytvárať špecifické požiadavky pre ASP cez Video/Hlasový hovor.
 • Due to the payment system applied by Duodecad ITS and third-party payment processors and provided that cash refund conditions are met, cash refunds shall only apply for the same amount as that originally paid upon a certain credits package purchase provided that the related credits balance has not been used or spent, even partially. As a result, no partial cash refund of credit packages bought is ever possible. This therefore means that whenever a credits package balance is partially used (including credit rewards), a refund may only take place in the form of credits (and not cash) up to existing prior credits balance, subject to eligibility conditions. Eligible cash refunds, will be processed using the same payment method applied to the credits package originally purchased and for which the refund is requested. As a result of a cash refund, the corresponding amount of credits will then be deducted from your account's balance. You shall remain aware that certain payment methods do not allow any refund due to underlying technical restrictions pertaining to their use.
 • Amounts spent on related services, such as VIP shows, Buy My Content and/or Surprise, Sneak Peek, Messenger and/or offline/private messages, Video/Voice Calls are not subject to refund/compensation.
 • Bez ohľadu na vyššie uvedené, LSAwards.com nenesie zodpovednosť za akékoľvek hanlivé, urážlivé alebo nezákonné správanie ktoréhokoľvek Hosťa/Odberateľa, alebo za akékoľvek zlyhanie vysielania, chybu, vynechanie, prerušenie, vymazanie, defekt, oneskorenie v prevádzke alebo prenose, zlyhanie komunikačnej linky, odcudzenie alebo zničenie alebo neoprávnený prístup, pozmeňovanie alebo použitie záznamov, či už na základe zmluvy alebo teórie prečinu, alebo na základe akéhokoľvek iného dôvodu žaloby, za akúkoľvek sumu nad rámec sumy zaplatenej Odberateľom LSAwards.com.
 • LSAwards.com ani žiadna z jej spriaznených alebo prepojených spoločností nebude za žiadnych okolností, vrátane mimo iného v prípade nedbalosti, niesť zodpovednosť za akékoľvek priame, nepriame, náhodné, mimoriadne, následné alebo sankčne nahradzované škody vyplývajúce z užívania ich služieb alebo nespôsobilosti ich užívať, bez dotknutia čohokoľvek uvedeného v tomto odseku.
 • The website and all of its features must be used at all times in line with their purpose and intended use. Any dishonest behavior, action, maneuvers of any kind, inclusive of attempt(s), with special regard to the circumvention of applicable rules (whether written or implied) may lead to the immediate suspension or termination of the Member’s account. Please note that the Website Operator is entitled to act accordingly on the basis of conclusions drawn from circumstantial or factual information brought to its attention either through website monitoring or by any other means within the scope of legality. Please note particularly that the creation of several accounts by a same user to proceed to multiple votes and unfairly alter (or attempt to do so) the results of the Models AWARDS game fall into the above mentioned category and may result in the termination of each of your Member accounts with . Cases of dishonest or fraudulent behaviors related to online transactions are deemed a high priority. Such cases may be outsourced to dedicated and reputable service providers, within the framework of the applicable data privacy regulation.
 • Registrovaný užívateľ súhlasí, že v prípade akejkoľvek podvodné transakcie má LSAwards.com právo použiť všetky dostupné informácie k všetkým právnym krokom, vrátane okrem iného histórie prehliadača, IP a e-mailových adries a ďalších sledovateľných činností. Počas takýchto právnych krokov môžu stránky LSAwards.com využiť ďalšiu odbornú vyšetrovacú stranu a zdielať isté informácie, aby vyhoveli oprávneným požiadavkám, chránili svoje práva a obhájili záujmy svojich zákazníkov. Registrovaný užívateľ ponesie všetky náklady spojené s akýmkoľvek podvodným konaním.
 • LSAwards.com poskytuje plnú súčinnosť príslušným štátnym orgánom vyšetrujúcim podvodné transakcie a iné skutočnosti podliehajúce pod súdnu právomoc a odpovedá na súdne príkazy a zásielky. Z týchto dôvodov môžu platiaci členovia na našich stránkach používať len svoje platobné metódy.
 • Vezmite prosím na vedomie, že stránky LSAwards.com si vyhradzujú právo zaokrúhliť sumu na vyplatenie kompenzácie alebo náhrady peňazí, a sú týmto splnomocnené zaokrúhlenie uplatniť.
 • Please note if being a new user is a condition for receiving any rewards then a new account registration on LSAwards.com is not considered to be a new user. *Bonus/Free credits are only available for one time for new purchases of first time users on only one of the websites operated by DuoDecad IT Services Luxembourg S.a r.l. Credits or other rewards are not available with CCBill and phone purchases. Rewards are not part of the purchased credit package, and therefore refunds are NOT possible after spending/using them on our website.
 • Please note that if a one-time promotion offer is advertised on any credit package, then such promotion shall apply only once per existing or new user where applicable, regardless of the number of registered accounts (existing and/or newly created) any such user may have and/or regardless of any other circumventing methods he/she may use. Otherwise, the purchase will be processed without the discount and the amount of credits obtained will be limited to the equivalent without the promotion. Please also note that neither discounted credits purchased, nor any credits from accounts which have promo credits can be transferred to any other user or Member account. Notwithstanding anything to the opposite hereof, it shall be underlined that promotion(s) and related promotional credits are not applicable/available to user(s) using any of the following payment method(s): Pay by Phone, Pay With Any Gift Card, Bitcoin/Litecoin, Altcoins and Paysafecard, or to those Members who choose or accept their payments to be processed by CCBill.
 • New subscribers may validate their credit card with a minor transaction for which they are entitled to 9.99 promotional credits and 10 Free Peeks. The amount of the validation transaction will be immediately refunded to the credit card holder. The aforementioned promotional credits and Free Peeks are not available for those users who already have a membership on LiveJasmin.com or any other website operated by Duodecad IT Services Luxembourg S.à r.l. Please note that all Free Peeks expire in 168 hours from the time of the most recent Free Peek receipt.
 • V zobrazenej cene kreditových balíčkov sú zahrnuté všetky náklady súvisiace s menou a transakcií. LSAwards.com si vyhradzuje právo upraviť ceny vzniknuté kolísaním kurzu meny.
 • Upozorňujeme, že podvodné použitie kreditnej karty a/alebo overenie emailovej adresy môže viesť k ukončeniu tejto Dohody operátorom webovej stránky s členom.
 • Pursuant to the rules of the Club Elite program as defined on a separate page in the Subscriber’s account, Subscribers receive Club Elite level points only after they spend credits. Credit spending subject to refund or chargeback shall not increase the Club Elite level points. There is a daily drop of Club Elite level points set for each rank differently. Such drop occurs every day, regardless of your activity on the website. Please note that the level points cannot be transferred or shared between Subscriber accounts, regardless of the two accounts belonging to the same person. With the closure of the Subscriber account, all Club Elite level points will be lost and cannot be recovered. Please contact the Customer Service Team if you do not wish to participate in the Club Elite program. By the sole acceptance of this Agreement the Subscribers acknowledge and agree that they have read and understood the rules and regulations of the Club Elite program.
 • Each Member participates in the Club Elite program by registering on LSAwards.com. In the scope of the Club Elite program, Members receive level points based on their credit spend in a given month. The more level points they have the better Club Elite rank they achieve, so a simple Member can become a Casanova (Rank VI. – see it here LSAwards.com/sk/club-elite). There is a multiplier rendered to each rank that helps the Members collect more Club Elite level points.
 • Člen získa vyššiu úroveň ak nazbieral/nazbierala dostatočné množstvo bodov počas kalendárneho mesiaca. Novo nadobudnutá úroveň bude ponechaná do konca nasledovného kalendárneho mesiaca. Len časť bodová, ktorá je nad danou úrovňou bude ponechaná a presunutá do ďalšieho kalendárneho mesiaca. Všetky ostatné body budú resetované a stratené v prvý deň nového kalendárneho mesiaca. Prosím berte na vedomie, že tieto body ubúdajú každý deň bez ohľadu na vašu dennú aktivitu a počet ubúdania je viazaný na každú úroveň zvlášť.
 • Members can go to Settings to make adjustments at any time if they want to share their Club Elite ranks with other Members or with the Performers. Any Member can terminate his/her participation in the Club Elite program by sending such request to the Customer Service Team.
 • Zaplatením za video alebo album na stránke Účinkujúceho, tento obsah Vám bude viditeľný na 90 dní. Prosím berte na vedomie, že aj počas tejto doby má Účinkujúci právo kedykoľvek zmeniť tento obsah. Ak je účet Účinkujúceho zrušený z akýchkoľvek dôvodov, jeho/jej obsah nebude viditeľný na LSAwards.com.
 • Člen, ktorý utratí u daného Účinkujúceho v bezplatnom chate pomocou Prekvapení od posledného času obnovenia budú ocenení titulom "Kráľ Miestnosti" na 24 hodín, pokiaľ iný Člen nedá Účinkujúcemu počas tej istej periódy viac Prekvapení. Titul "Kráľ Miestnosti" neoprávňuje Člena k žiadnym výhodám alebo benefitom a je platný len v bezplatnom chate.

6. Clause: LSAwards.com - Subscriber's and/or Guest's Declarations

 • Som si plne vedomý toho, že LSAwards.com poskytuje zábavný obsah pre Dospelých svojim Hosťom/Odberateľom.
 • Som si plne vedomý/a, že sledovanie erotického obsahu je dovolené len užívateľom starším 18 alebo v niektorých oblastiach 21 rokov.
 • Výslovne prehlasujem, že k dnešnému dňu som dosiahol/dosiahla vek, ktorý mi umožňuje sledovať erotický obsah v súlade s miestnou legislatívou.
 • I currently reside in the country which I truthfully and accurately indicated in the form provided to register into LSAwards.com and undertake the duty to immediately inform, within 24 hours, of any change of residence by sending an email to help@dditservices.com.
 • Beriem na vedomie, že vyššie uvedená povinnosť bude považovaná za platnú až do doby, kedy LSAwards.com potvrdí, že vyššie uvedené zmeny boli prijaté.
 • Som plne a výlučne zodpovedný/á za akékoľvek nepravdivé prehlásenie ohľadom môjho bydliska a za neinformovanie LSAwards.com o jeho zmene v súlade s vyššie uvedenými podmienkami.
 • Rovnako potvrdzujem, že som si vedomý svojej trestnej zodpovednosti, a budem preto za každých okolností konať v súlade s príslušnými zákonmi a obecne uznávanou morálkou svojej lokality.
 • Som presvedčený/a, že ako dospelá osoba mám výlučné právo čítať a sledovať akýkoľvek obsah, ktorý považujem za vhodný.
 • Čítanie alebo prezeranie obsahu týchto stránok nijako nenarušuje normy alebo zákony môjho okolia, mojej obce, môjho mesta, kraja, krajiny alebo štátu.
 • Som si plne vedomý/a, že obsah a materiál poskytovaný na LSAwards.com, vrátane mimo iného živých kamerových prenosov, obrázkov, grafík, aplikácií a textov sú riadne zabezpečené príslušnou legislatívou a že všetky práva sú vyhradené. Budem ich preto používať výlučne pre svoju osobnú potrebu.
 • Som si plne vedomý(á), že LSAwards.com bude plne spolupracovať s oprávnenými úradmi pri vyšetrovaní podvodných transakcií a iných záležitostí, ktoré patria pod právne záležitosti, a bude tiež odpovedať na súdne predvolania, a súhlasím s tým.
 • Beriem na vedomie, že LSAwards.com a spriaznené servery neponesú zodpovednosť za akékoľvek právne dôsledky, ktoré môžu vzniknúť ako dôsledok podvodného vstupu na tieto stránky alebo ich užívaniu, prípadne ako dôsledok podvodného prístupu k materiálom tu nachádzajúcich sa či ich užívaniu.
 • Rovnako beriem na vedomie, že LSAwards.com ani žiadna zo spriaznených alebo sesterských spoločností neponesie zodpovednosť za akékoľvek škody alebo straty spôsobené kontaktmi s poskytovateľmi erotických služieb (ASP).
 • Chápem a prijímam skutočnosť, že LSAwards.com ani žiadna zo spriaznených alebo sesterských spoločností neponesie zodpovednosť za akékoľvek priame, nepriame, náhodné, mimoriadne, následné alebo sankčne nahradzované škody, ktoré môžu vyplynúť z nepravdivých prehlásení a ich prípadných dôsledkov, z porušovania práv užívateľov, prostitúcie, pedofílie, detskej pornografie, nelegálneho zneužívania, vykorisťovania alebo obchodu so ženami či deťmi.
 • I agree and acknowledge that intellectual property rights (including but not limited to right to use, adapt, translate, etc.) to any content (eg. chat messages, pictures, videos, etc.) created, published or otherwise made public by me on LSAwards.com will belong to LSAwards.com.
 • Týmto výslovne potvrdzujem, že nebudem využívať služby LSAwards.com pre propagáciu akýkoľvek obsah a/alebo produkt, ktorý patrí konkurencii Prevádzkovateľa Webstránky. Akýkoľvek pokus používať na LSAwards.com oficiálne mená a/alebo ochranné známky a/alebo akékoľvek iné odkazy na LSAwards.com konkurenciu, vrátane chybného hláskovania, bude považované za neférovú marketingovú praktiku a bude stíhané zákonom. Týmto beriem na vedomie a súhlasím, že v prípade porušenia tejto doložky môže byť môj účet uzatvorený.
 • Výslovne autorizujem LSAwards.com monitorovať a nahrávať moje online aktivity na webstránke obmedzene na správy v súkromnom chate, kompromisov mojich žiadostí na LSAwards.com služby, e-maily a/alebo hlasovania a/alebo prekvapenia odoslané/dostané pre Poskytovateľov Služieb pre Dospelých a podobne.
 • Beriem na vedomie a súhlasím že akýkoľvek materiál nahraný alebo ako originálna práca urobená na základe tejto Dohody a/alebo používaním LSAwards.com služieb (a všetkých práv, vrátane ale bez obmedzenia autorských práv) patria a sú výhradným vlastníctvom LSAwards.com.
 • Týmto sa výslovne vzdávam všetkých práv a prehlasujem, že sa vzdávam akýchkoľvek nárokov vzniknutých porušovaním mojich práv zo strany LSAwards.com, vrátane okrem iného morálnych práv, práv na súkromie, práva na publicitu, vlastníckych a iných práv alebo práv na kredit za materiály alebo myšlienky tu uvedené.
 • Prehlasujem a beriem na vedomie, že nejednám ako právnická osoba, ale ako jednotlivý zákazník, av žiadnom prípade nákup služieb v tejto zmluve nebude považovaný za súčasť mojich profesionálnych aktivít.

7. Clause: LSAwards.com - Subscriber's and/or Guest's Duties

 • Súhlasím, že nebudem kopírovať, reprodukovať, publikovať, sťahovať, prenášať ani inak robiť verejnosti prístupný obsah alebo materiály z LSAwards.com bez predchádzajúceho písomného súhlasu od LSAwards.com.
 • V plnej miere ponesiem dôsledky prípadného uvedenia nepravdivých údajov a ponesiem zodpovednosť za právne dôsledky, ktoré môžu vyplynúť z prezerania, čítania alebo sťahovania materiálov a obrázkov umiestnených na týchto stránkach.
 • Nebudem nikdy vystavovať mladistvých obsahu týchto stránok a budem čo najlepšie predchádzať tomu, aby mladiství mali prístup k týmto stránkam alebo mohli zahliadnuť ich obsah, najmä napríklad tým, že nebudem uvádzať takéto stránky medzi ich obľúbené. V prípade, že neplnoletí by mali prístup k LiveSexAwardscom cez môj účet alebo pomocou údajov z mojej platobnej karty, nesiem za toto osobnú zodpovednosť.
 • Preberám všetku zodpovednosť za udržanie bezpečnosti môjho účtu a hesla.
 • Nebudem uvádzať osobné informácie, poskytovať alebo podporovať eskortné služby či prostitúciu.
 • Nebudem si dohadovať osobné stretnutia s akýmkoľvek Poskytovateľ Služieb pre Dospelých (ASP), keďže je to zakázané a taktiež nebudem vymieňať svoje telefónne číslo s Poskytovateľ Služieb pre Dospelých (ASP)/Odberateľom, alebo akokoľvek inak sa pokúšať o fyzický kontakt s Poskytovateľ Služieb pre Dospelých (ASP)/Odberateľom. V každom prípade potvrdzujem, že LSAwards.com nie je zodpovedný, ak budú porušené tieto Zmluvné Podmienky a ja sa pokúsim o fyzický kontakt s Poskytovateľ Služieb pre Dospelých (ASP)/Odberateľom. Som si vedomý, že v prípade, že bude dokázané osobné stretnutie s Poskytovateľ Služieb pre Dospelých (ASP) alebo aj pokus, môžem byť vyhodený z Webstránky a môj účet bude uzatvorený bez nároku na kompenzácie.
 • Nebudem používať obscénne slová, vyhrážať sa alebo porušovať práva návštevníkov, SP, Tím Podpory LSAwards.com alebo manažment webstránky, pretože je to zakázané.
 • Textový obsah alebo zvolené používateľské meno nebude ofenzívne, nebude naznačovať pedofíliu, adolescenciu, brutalitu alebo zoofiliu, alebo odkazovať na elimináciu alebo konzumáciu akéhokoľvek telesného odpadu. Navyše, používateľské meno, ktoré si zvolíte pri registrácii na webstránke by nikdy nemalo obsahovať akékoľvek osobné informácie o vás (napríklad reálne meno) alebo informáciu, ktorá dovolí inej osobe spojiť si ju s vašou reálnou identitou.
 • Nebudem používať poznámky a užívateľské mená, ktoré odporujú dobrým mravom, naznačujú porušovanie zákonov alebo sú klamlivé.
 • Okamžite oznámim LSAwards.com akékoľvek protiprávne správanie ASP rovnako ako aj akékoľvek zakázané obchodné známky, značky a/alebo licencovanú hudbu.

8. článok: LSAwards.com - rušenie registrácie

 • Užívatelia majú možnosti kedykoľvek zrušiť svoju registráciu na službách LSAwards.com.
 • Ak chcete zrušiť Váš odber a uzatvoriť váš účet, prosím zvoľte "Odstrániť moje Údaje" v nastaveniach Vášho účtu. Po overení vášho rozhodnutia bude Váš status Odberateľa zmenený na "Zrušený" a my odstránime vaše osobné údaje uložené v našom systéme s výnimkou tých, ktoré sú vyžadované zákonom, našimi obchodnými záujmami alebo akýmikoľvek účelmi, ako je vysvetlené v našich Zásadách ochrany osobných údajov.
 • LSAwards.com reserves a right to suspend or cancel any subscription in case of breach of any term of this Agreement or any unlawful conduct of the Subscriber in the framework of this Agreement and to contact any relevant authorities, including but not limited to initiating any criminal complaint and contacting state prosecutor.

9. článok: LSAwards.com - osobné údaje a zásady ochrany súkromia

 • When you navigate on our website, when you decide to register as a Member, and/or to use the features of our website, you will share and/or we will collect some personal information about you. Please read our Privacy Policy carefully, which explains how we collect, use and share your personal information and the choices you have regarding the use of your personal data.
 • Ako Člen, neuvádzam a ani nebudem uvádzať akékoľvek falošné informácie a/alebo dokumenty na LSAwards.com. Z toho dôvodu, uznávam, že LSAwards.com má právo, okamžite a jednostranne, ukončiť túto zmluvu čo i len pri najmenšom podozrení z falšovania.
 • LSAwards.com's system meets the security standards of PCI DSS, a standard set by Visa/MasterCard laying down stringent requirements.
 • Zamestnanci LSAwards.com majú obmedzený prístup ku akýmkoľvek osobným informáciám odberateľov LSAwards.com a taktiež sú viazaný mlčanlivosťou. Zamestnanci LSAwards.com môžu podstúpiť disciplinárne opatrenia, vrátane zrušenia ich pracovnej zmluvy v prípade vážnych protizákonných priestupkov, ak tieto povinnosti nedodržia.

10. čláínok: LSAwards.com - funkčnosť a bezpečnosť

 • Webové stránky LSAwards.com sú založené na technológii flash a používajú technológiu zdieľaných objektov za účelom zlepšovania užívateľskej prívetivosti.
 • LSAwards.com odporúča svojim zákazníkom prijímanie "Cookies" v ich prehliadači pre uistenie plnej funkcionality. Prosím prezrite si naše Cookies Pravidlá, ak sa chcete dozvedieť viac.
 • Tím správcov LSAwards.com sleduje všetky kamerové prenosy na stránkach 24 hodín denne, 7 dní v týždni.
 • Vďaka svojej precíznej a jedinečnej štruktúre sa tieto stránky nikdy nestretli s vážnejším narušením bezpečnosti.
 • LSAwards.com is a Scam-Free Zone

11. článok: LSAwards.com - spam

 • LSAwards.com nerozosiela spamové správy ani ich nebude tolerovať; od všetkých činností súvisiacich so spamom sa dištancuje.
 • Za spam môže byť považované toto:
 • Manipulovanie so správami, ako napr. hlavičkami e-mailov, poslanými na počítačový systém LSAwards.com alebo jeho prostredníctvom, spôsobom, ktorý by mohol registrovaného užívateľa LSAwards.com uviesť v omyl.
 • Odosielanie pošty z e-mailových serverov tretej strany bez jej vedomia.
 • Posielanie a rozosielanie informácií nepravdivých, klamlivých alebo akokoľvek ohrozujúcich obchodné záujmy serveru LiveSexAwards, rovnako ako zapríčinenie takejto činnosti.
 • Priame alebo nepriame využívanie počítačového systému LiveSexAwards k uľahčovaniu prenosu nežiaduceho alebo neautorizovaného materiálu, rovnako ako zapríčinenie takejto činnosti. Týka sa to všetkých propagačných materiálov, webových adries a akýchkoľvek iných foriem nevyžiadaných ponúk, ktoré možno nahrávať na servery, posielať diskusnej skupine, posielať e-mailom, elektronicky prenášať či akokoľvek robiť dostupnými.
 • Opakované nahrávanie, uverejňovanie, prenášanie alebo zasielanie tej istej správy, URL alebo príspevku.
 • Narušovanie normálneho priebehu dialógu odosielaním správ v rýchlom slede, niekoľkokrát za sebou, písanie iba veľkými písmenami alebo akýmkoľvek správaním, ktoré užívateľovi negatívne ovplyvňuje jeho schopnosť zapájať sa do komunikácie v reálnom čase.
 • Rozosielanie spamu cez systém LSAwards.com alebo obťažovanie registrovaných užívateľov je porušovaním všeobecných podmienok webu.
 • LSAwards.com vynakladá maximálne úsilie, aby boli používatelia ochránení pred škodlivými vplyvmi nevyžiadanej pošty.
 • Akékoľvek súdne konanie v prípadne šírenia spamu sa považuje za spôsobenie straty pre LSAwards.com.
 • Bez ohľadu na vyššie uvedené, LSAwards.com, s povolením účastníkov v súlade s podmienkami tejto dohody, môže zasielať propagačné e-maily o jeho vlastnej a o partnerských stránkach a každý e-mail bude obsahovať možnosť odhlásiť zo zasielania.
 • Registrovaní užívatelia môžu občas dostať newsletter vzťahujúce sa k LSAwards.com. Správy posielané používateľom sa týkajú transakcií alebo vzťahov k stránkam. Prihlásenie a odhlásenie odberu týchto správ je záležitosťou jedného kliknutia. Akékoľvek reklamné správy budú posielané iba ak užívateľ vyjadrí svoj súhlas dostávať takéto propagačné a marketingové informácie.
 • Pokiaľ chce užívateľ nahlásiť spam, odporúčame použiť funkciu Odkaz pre správcu v ponuke Môj účet alebo zaslať e-mail na support@livecamhelp.com. Tím správcov LSAwards.com prešetrí všetky ohlásenia v najbližšej možnej dobe.

12. článok: LSAwards.com - kontakty

 • Zákaznícky servis môže byť kontaktovaný zo:
 • Online podpora;
 • funkcia Odkaz pre správcu na účtoch užívateľov;
 • Sending of an email to support@livecamhelp.com or help@dditservices.com.
 • Sending of a letter to:
  L-1855 Luxembourg, 44, Avenue John F. Kennedy, Grand-Duchy of Luxembourg

13. článok: LSAwards.com - rôzne

 • Táto Zmluva stanovuje neobmedzené a úplné porozumenie medzi Hosťami/Odberateľmi a LSAwards.com s ohľadom na jej predmet a nahrádza všetky predchádzajúce dohody alebo zmluvy, či už písomné alebo slovné.
 • Všetky ustanovenia tejto dohody zostávajú v platnosti aj po jej vypovedaní, ak to nie je v rozpore so zákonom či inými ustanoveniami.
 • Ak bude ktorákoľvek časť tejto dohody považovaná súdom príslušnej justície za nevymáhateľnú, neovplyvní to vymáhateľnosť ostatných častí tejto dohody.
 • Víťazná strana v sporu o vymáhateľnosti tu uvedených podmienok je oprávnená vymáhať v opodstatnenej miere náklady na právneho zástupcu.
 • Ak stránky LSAwards.com zmenia podmienky tejto zmluvy, zverejní aktuálne znenie všeobecných podmienok na webe alebo zverejní oznámenie o zmene alebo pošle používateľom e-mailovové upozornenie o zmenách s predstihom pred uplatnením zmien.
 • Ak sú pre vás niektoré zmeny neprijateľné, budete sa musieť vzdať používania stránok LSAwards.com a ich služieb a budete musieť ukončiť svoju registráciu (ak ju máte). Ak sa nevzdáte užívanie stránok LSAwards.com a ich služieb, bude sa následne mať za to, že ste zmenu prijali.
 • Všetky právne či zákonné prehlásenia vykonané spoločnosťou LSAwards.com, vrátane tejto dohody, budú mať rozhodovaciu platnosť len vo svojej verzii v anglickom jazyku. LSAwards.com neakceptuje akékoľvek právne nároky alebo iné sťažnosti vyplývajúce z nedorozumení kvôli nepresnému prekladu.
 • Táto dohoda a vzťahy vyplývajúce z nej medzi LSAwards.com a Hosťami/Odberateľmi sa riadia právom Luxemburského Veľkovojvodstva.
 • Všetky spory vzniknuté medzi LSAwards.com a Hosťami/Odberateľmi budú riešené zmierom, a iba vtedy, ak toto riešenie nebude efektívne, kompetentnou súdnou právomocou pre spory vyplývajúce z tejto zmluvy budú súdy mesta Luxemburgu.